054-7551584 birmansofia@gmail.com
האם כלה יכולה להיראות טוב כאשר היא בעלת משקל עודף?

האם כלה יכולה להיראות טוב כאשר היא בעלת משקל עודף?

"האם אפשר להיראות טוב כאשר את בעלת משקל עודף?" שאלה אותי אימא של כלה.
למען האמת לא ידעתי מה לענות לאם. הייתה זו הפעם הראשונה ששמעתי אם המדברת על בתה בצורה כה שלילית. ההרגשה הראשונית שלי הייתה שהיא פשוט שונאת את הבת שלה. יכול להיות שהיא מגזימה?
הסיפור המלא כאן…