054-7551584 birmansofia@gmail.com
המדריך "איך לקבל את שמלת הכלה הנכונה לך ביותר אשר תגרום לאחרים להתפעל?"

המדריך "איך לקבל את שמלת הכלה הנכונה לך ביותר אשר תגרום לאחרים להתפעל?"

יום שישי אחר הצהריים, לקראת ערב שבת.
מחשבות על סוף השבוע הקרוב עוררו את דמיוני: הים, החוף והשקט.
פתאום, את השקט של יום שיש הפר צלצול הטלפון שלי.
המחשבה הראשונה: לא, אני לא אענה. אני חייבת מנוחה. הם יתקשרו וכאשר לא אענה יפסיקו,
אך לא כך היה. נאלצתי לענות.